Oznamenie

Obec Čečehov v zastúpení starostom obce ponúka na prenájom pozemok vo vlastnictve obce kat. územie Čečehov, parcela č. 165/1 vo výmere 400 m2- pri bytovom dome Čečehov 135. Žiadosti o prenájom predmetného pozemku posielajte do 28.2.2013 na Ocú v Čečehove..

Webové stránky od spol. LINQ. Redakčný systém Kentico CMS.