Poďakovanie

Chcem sa poďakovať všetkým poslancom OZ v Čečehove, všetkým usporiadateľom a organizátorom, ktorí sa podieľali svojou prácou na priebehu 17.ročníka Čečehovského polmaratónu.
Verím, že budeme naďalej tak spolupracovať pri ostatných kultúrno-športových akciach.

Ešte raz ďakujem za spoluprácu. S. Mráz

Webové stránky od spol. LINQ. Redakčný systém Kentico CMS.