UPOZORNENIE !

Touto cestou sa obraciam na Vás milí spoluobčania, kto má záujem o tom čo sa deje na oC.Ú v Čečehove a v obci nech napíše písomnú žiadosť a my sa Vám budeme podľa možnosti snažiť v čím kratšom čase odpovedať. Oc.Ú v Čečehove má prístupnú internetovú stránku pre každého. Kto nemá doma internetový prístup má možnosť sa dozvedieť o našej činnosti na informačnej tabuli. Preto Vás žiadam spoluobčania o to, aby ste hneď nepísali   ,,podpísané anonymné listy" iným inštitúciám na preverovanie našej práce. Je to nedôstojné, neľudské a úbohé  skrývať sa za cudzie meno. Takáto činnosť nás brzdí v ďalšej našej práci.
Za pochopenie ďakujem.
S pozdravom.   Stanislav Mráz, starosta obce.

Webové stránky od spol. LINQ. Redakčný systém Kentico CMS.