Výsledky referenda za rodinu 2015

V referende za rodinu 2015 bolo v obci Čečehov zaregistrovaných 293 právoplatných voličov. Z nich sa na referende zúčastnilo 83 voličov, čo predstavuje 28,33 % účasť. Počet platných hlasovacích lístkov bol 83.

Na otázku č. 1:
Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazývať žiadne iné spolužitie osôb okrem zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou?

Hlasovali občania nasledovne: ÁNO 82      NIE 1

Na otázku č. 2:
„Súhlasíte s tým, aby párom alebo skupinám osôb rovnakého pohlavia nebolo umožnené osvojenie (adopcia) detí a ich následná výchova?“

Hlasovali občania nasledovne: ÁNO 82      NIE 1

Na otázku č. 3:
„Súhlasíte s tým, aby školy nemohli vyžadovať účasť detí na vyučovaní v oblasti sexuálneho správania či eutanázie, ak ich rodičia alebo deti samé nesúhlasia s obsahom vyučovania?“

Hlasovali občania nasledovne: ÁNO 74      NIE 6
Webové stránky od spol. LINQ. Redakčný systém Kentico CMS.