Výzva - Rekonštrukcia fasády a zateplenie OcÚ Čečehov

Obec Čečehov ako verejný obstarávateľ Vás vyzýva v zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na predloženie ponuky za účelom výberu zhotoviteľa prác na predmet zákazky - Rekonštrukcia fasády a zateplenie OcÚ Čečehov.

Detailné informácie týkajúce sa tejto výzvy nájdete v doleuvedených súboroch.
Webové stránky od spol. LINQ. Redakčný systém Kentico CMS.