Výzva na predloženie cenovej ponuky

Obec Čečehov podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých (ďalej len Zákona o VO) zákonov v súlade s § 9 ods. 9 citovaného zákona dovoľuje si Vás vyzvať na predloženie cenovej ponuky na spracovanie projektovej dokumentácie (ďalej len PD ) na realizáciu stavby :

REKONŠTRUKCIA CHODNÍKA V OBCI ČEČEHOV – VÝKON STAVEBNÉHO DOZORU

Webové stránky od spol. LINQ. Redakčný systém Kentico CMS.