ZÁVEREČNÉ POKYNY ČEČEHOVSKÉHO POLMARATÓNU 31.3.2019

Vážení bežci, bežkyne

Sme veľmi radi, že ste sa prihlásili na ČEČEHOVSKÝ POLMARATÓN 31.3.2019 o 13:00 v Čečehove okr. Michalovce a radi vás v tejto obci v nedeľu privítame.

Pripomíname, že registrácia je platná vtedy ak ste zároveň zaplatili 8 € na účet organizátora. Všetci ktorí ste tak neurobili zaplatíte na prezentácii poplatok 10 E. Zároveň vás poprosíme svoju platbu skontrolovať v zozname pretekárov ktorý je dostupný na stránke:

http://beh.sk/pretek/cecehovsky-polmaraton-8/

alebo:

PRIHLÁSENÍ PRETEKÁRI :

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bMAAi_w35N3YaOOjrPkSZDyxybmRhGVmxHD8E6XZyYY/edit#gid=0

Ak nie ste v zozname a zaplatili ste štartovné, prosím pošlite mi príkaz o úhrade na : peter.buc59@gmail.com

alebo si potvrdenie doneste so sebou na prezentáciu.

PREZENTÁCIA : končí o  12:30 hod. prosíme prísť na prezentáciu v dostatočnom predstihu.

ŠTARTOVNÉ ČÍSLO: Je pretekár/ka povinný upevniť vpredu viditeľne na prsiach !!!

Iné upevnenie štartovného čísla bude posudzované ako porušenie pravidiel a môže končiť diskvalifikáciou pretekára/ky!!!

Ďakujeme za pochopenie a veríme, že sa budete v ČEČEHOVE cítiť dobré a vaše výkony na trati budú pre vás odmenou.

PS: Ak by ste sa, ale náhodou z akéhokoľvek dôvodu v nedeľu do Čečehova nedostavili a ste prihlásení, ale nemáte zaplatené štartovné dajte nám to urýchlené vedieť emailom, pretože na vaše miesto máme ďalších adeptov behu.

Buďte zodpovední, ďakujeme !!!

Stanislav Mráz, starosta obce Čečehov

Peter Buc, hlavný rozhodca preteku, Košice
Webové stránky od spol. LINQ. Redakčný systém Kentico CMS.