nedeľa, 01. 10. 2023

História a súčasnosť

Obec Čečehov leží v severnej časti Východoslovenskej nížiny na východnom nánosovom vale Laborca v nadmorskej výške okolo 106 m. Obec založili usadlíci okolo roku 1400.

Prvý písomný doklad o obci pochádza z roku 1410. Zemepánmi dediny boli šľachtici z Michaloviec.

V roku 1427 v Čečehove hospodárilo asi 12 poddanských domácností. Následný rozvoj spôsobil, že v roku 1599 bolo v sídlisku 28 poddanských domov. Neskôr došlo k poklesu počtu obyvateľov a domov, takže v roku 1715 a 1720 hospodárilo postupe 4, respektíve 5 poddanských domácností. V roku 1828 bolo v obci 68 domov a 584 obyvateľov.

Z pamätihodností treba spomenúť kostol Panny Márie ružencovej a sochu Krista Pána. Poľnohospodársku pôdu obhospodaruje súkromná firma so sídlom v Čečehove, pestuje sa tu pšenica, kukurica, jačmeň a iné obilniny.

V obci je vybudovaná infraštruktúra. Je tu pošta a predajňa potravín. Dopravu zabezpečujú autobusy SAD. V obci pôsobí Telovýchovná jednota a Zväz zdravotne postihnutých. Známymi osobnosťami obce sú herec Andrej Rimko a básnik PhDr. Juraj Pado.

Webové stránky od spol. LINQ. Redakčný systém Kentico CMS.