Symboly obce

Erb obce

Pri tvorbe erbu obce Čečehov nie je možné vychádzať z historickej obecnej pečate. V dostupných prameňoch na Slovensku ani v zahraničí sa nám nepodarilo nájsť obecnú pečať s originálnym znamením.

V Altenburgerovej zbierke pečatí v Uhorskom archíve v Budapešti sa takáto pečať nenachádza a rovnako neúspešný bol aj výskum v Štátnom archíve v Berehove, kde je uložený archív Užskej stolice. Vzhľadom na tieto skutočnosti a nedochovanie druhotných správ, poukazujúcich na existenciu staršieho pečatidla s pečatným obrazom je potrebné pristúpiť k tvorbe úplne nového erbu.

Po konzultáciách s obecným úradom sa ako vhodné ukázalo vychádzať pri tom z tradičného zamestnania obyvateľstva v minulosti, ktorým bolo dobytkárstvo (pastierstvo) a domáce remeslo, tkáčstvo. Tie by mala v erbe vyjadrovať kombinácia symbolov lúky kolovrátku.

Erb obce Čečehov tvorí v modrom poli štítu na zelenej pažiti zlatý (žltý) kolovrátok so striebornými (bielymi) kovovými prvkami, v hornej časti sú po stranách umiestnené dva zlaté (žlté) tkáčske člnky.

Webové stránky od spol. LINQ. Redakčný systém Kentico CMS.