Obec Čečehov

Vítame Vás na webových stránkach obce Čečehov. Nájdete tu všetky zaujímavosti, úradné oznamy a tlačivá, no tiež informácie z kultúrneho, či športového diania. Svoje miesto tu majú i záujmové organizácie či zväzy, ktoré sú zastúpené v obci.

Prajem Vám, aby ste radi navštevovali túto stránku a našli na nej vždy to, čo hľadáte.

Stanislav Mráz, starosta obce

Cecehov-intro-banner.jpg

Novinky

OZNAM

 Oznam o verejnej vyhláške k územnému konaniu  je na úradnej tabuli.

Pozvánka na oslavy Výročia SNP a tradičná Vatra 2019

Vážení spoluobčania,

Srdečne Vás pozývame na obecné oslavy pri príležitosti Výročia SNP a tradičnej vatry spojenou so súťažou vo varení gulášu a doobedňajšou cyklotúrou, ktorú organizuje vedenie obce Čečehov dňa 31. augusta 2019.

Záujemcovia o súťaž vo varení gulášu nech sa hlásia na tel. č. 0917 945 970 alebo 056 64 90 201 do 28. augusta 2019. Podmienky súťaže: najmenej trojčlenné družstvo, vlastné ingrediencie a kotlík. Súťažiace družstvo dostane chlieb, plastové lyžice, misky a obrúsky. Každé družstvo bude osobitne hodnotené odbornou trojčlennou komisiou z Cechu pekárov a cukrárov Slovenska. Jeden z Vás bude ocenený zvláštnou cenou Šéfkuchára.

Záujemcovia o cyklotúru so začiatkom o 8:30 pri kultúrnom dome: Registrácia prebehne od 8:00 - 8:20 hod. následne sa vyštartuje na trať. Trať bude bližšie určená v deň preteku pred štartom.

V prílohe novinky si môžete pozrieť plagát s ďalším programom.

Oznam od VSD

VSD(východoslovenská distribučná) oznamuje občanom obce, že dňa 25.6.2019 bude v celej obci plánované prerušenie distribúcie elektriny v čase od 09 00 - 17 10 hod. a dňa 26.6. 2019 bude plánované prerušenie distribúcie elektriny a to: od čísla domu 18-83 a číslo domu134, 135 a 136 v čase od 08 10 - 16 30 hod. a potom dňa 27.6. 2019 bude tak isto prerušenie distribúcie elektriny a to: od čísla domu 18-83 a čísla domu 134,135 a 136 v čase od 07 40 -16 00 hod. a aj dňa  10.7.2019 bude prerušenie distribucie elektriny a to v celej obci od 07 00 - 17 00 hod..

Všetky novinky
Úradná tabuľa
Návrh na viacročný rozpočet obce Čečehov

25.11.2019

 Návrh na viacročný rozpočet obce Čečehov na roky 2020-2022 - rekapitulácia.Navrh-rozpoctu-2020-2022

čítať ďalej
Oznámenie o vydaní rozhodnutia

21.11.2019

 Okresný úrad Michalovce pozemkový a lesný odbor vydalo rozhodnutie na jednoduché pozemkové úpravy v katastri obce Čečehov.Cecehov-JPU-obvod1-(2)

čítať ďalej
geosense.jpg

Úradné hodiny
Pondelok: 8:00 - 15:00 
Utorok: 8:00 - 15:00
Streda: 8:00 - 17:00
Štvrtok: 8:00 - 15:00
Piatok: 8:00 - 12:30

Obedňajšia prestávka v dňoch pondelok až štvrtok je v čase od 12:00 do 12:30.

Kontakt
Obecný úrad Čečehov
Čečehov 74
072 11 Čečehov
Tel.: 056 64 902 01
Mobil: 0917 945 970
Email: cecehov@cecehov.sk


Kamerový systém obce
V roku 2018 bol v obci Čečehov v rámci prevencie kriminality vybudovaný kamerový systém obce, ktorý pomocou 5 kamier umiestnených na vyznačených miestach monitoruje verejné priestranstvá a majetok obce.

Webové stránky od spol. LINQ. Redakčný systém Kentico CMS.