štvrtok, 13. 06. 2024

Poloha a prírodné podmienky

Obec Čečehov leží v severnej časti Východoslovenskej nížiny na východnom nánosovom vale Laborca. Územne je naša obec začlenená do Michalovského okresu a Košického kraja, konkrétne do regiónu Zemplín.

Reliéf obce je pomerne rovný, nevyskytujú sa tu žiadne výnimočné vrchy. Za zmienku však stojí pohorie Vihorlat, ktoré sa síce nenachádza v okolí našej obce, ale je taktiež súčasťou regiónu Zemplín. Rozlohou 761 ha sa naša obec nezaraďuje medzi rozsiahle obce. Podstatnú časť týchto pozemkov zaberajú polia miestnych poľnohospodárov.

Podobne ako v ostatných obciach, sa aj tu prejavujú znaky kontinentálneho mierneho podnebia, čo sa v nížinách môže prejaviť príliš veľkými výkyvmi teplôt. Táto skutočnosť však platí nie len pre našu obec, ale celkovo pre územie Slovenskej republiky, kde si môžeme všimnúť v lete tropické a v zime mrazivé dni.


Letecký pohľad

Maľovaná mapa

malovana-mapa.jpg

cecehov_letecky_pohlad2 cecehov_letecky_pohlad1
Webové stránky od spol. LINQ. Redakčný systém Kentico CMS.