Anketový lístok

Vážení spoluobčania, kto má záujem o zjednotenie pozemkov v katastri obce Čečehov nech anketové lístky, ktoré boli doručené do schránok  odovzdali na OcÚ v Čečehove do 10.12.2012

Webové stránky od spol. LINQ. Redakčný systém Kentico CMS.