Deň detí

Dňa 1. júna 2013 vedenie obecného úradu s pomocou poslancov obecného zastupiteľstva usporiadalo športové podujatie pre deti pri príležitosti MDD. Súťaže sa zúčastnilo okolo 42 detí a súťažili v rôznych disciplínach.

Webové stránky od spol. LINQ. Redakčný systém Kentico CMS.