Október - mesiac úcty k starším

Druhá októbrová sobota sa niesla v duchu "október - mesiac úcty k starším". Aj v tomto roku sme si radi uctili šediny a upracované ruky našich starých rodičov, ako aj ostatných občanov - seniorov nielen peknou básňou a milým slovom, ale i vystúpením a piesňami v podaní folklórneho súboru Hatalovčan.

Oktober---mesiac-ucty-k-starsim-(1) Oktober---mesiac-ucty-k-starsim-(2) Oktober---mesiac-ucty-k-starsim-(3) Oktober---mesiac-ucty-k-starsim-(4) Oktober---mesiac-ucty-k-starsim-(5) Oktober---mesiac-ucty-k-starsim-(6) Oktober---mesiac-ucty-k-starsim-(7) Oktober---mesiac-ucty-k-starsim-(8) Oktober---mesiac-ucty-k-starsim-(9) Oktober---mesiac-ucty-k-starsim-(10) Oktober---mesiac-ucty-k-starsim-(12) Oktober---mesiac-ucty-k-starsim-(13) Oktober---mesiac-ucty-k-starsim-(14) Oktober---mesiac-ucty-k-starsim-(15) Oktober---mesiac-ucty-k-starsim-(17) Oktober---mesiac-ucty-k-starsim-(18) Oktober---mesiac-ucty-k-starsim-(19)
Webové stránky od spol. LINQ. Redakčný systém Kentico CMS.