Október 2017 - mesiac úcty k starším

Pri príležitosti mesiaca október, ktorý je mesiacom úcty k starším sa v našom kultúrnom dome konalo posedenie s našimi staršími spoluobčanmi. O kultúrny program a zábavu sa postarali FS z Lekároviec a divadelný súbor z Michaloviec.

Krátku fotoreportáž z podujatia si môžete pozrieť tu: Október 2017 - mesiac úcty k starším

Webové stránky od spol. LINQ. Redakčný systém Kentico CMS.