Oznam o prešetrení príčin porúch spoločnosti VSD a.s.

Východoslovenská distribučná, a.s. na OcÚ v Čečehove zaslala odpoveď na našu žiadosť zo dňa 7.3.2018 o častom prerušení a výpadku distribúcie elektriny v Čečehove. List sa zobrazí po kliknutí na tento odkaz.
 

Webové stránky od spol. LINQ. Redakčný systém Kentico CMS.