Silvestrovské posedenie pri kapustnici

Dňa 31. decembra 2012 starosta obce usporiadal silvestrovské posedenie pri kapustnici so začiatkom o 20.00 hod. Tohto posedenia sa zúčastnilo približne 50 hostí. Tesne pred polnocou prebehlo vyhodnotenie súťaže o novoročný vinš, v ktorej zvíťazil vinš od rodiny Leňovej. Fotky si môžete pozrieť pod týmto príspevkom.
 

2012-12-31-23-15-01 2012-12-31-23-15-42 2013-01-01-01-22-14
Webové stránky od spol. LINQ. Redakčný systém Kentico CMS.