Verejné zhromaždenie.

Vážení spoluobčania, OcÚ v Čečehove Vás pozýva na verejné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční 14.2.2013 o 17 00 hod. v kul.dome v Čečehove.
Program:1. Otvorenie, prívitanie hostí.

                  2  Prezentácia pozemkových úprav.

                  3. Príhovor konateľa firmy Agrospol s.r.o.
                  4.Diskusia.
                  5. Záver.
Webové stránky od spol. LINQ. Redakčný systém Kentico CMS.