Oficiálne výsledky komunálnych volieb 2014 v Čečehove

V komunálnych voľbách 2014 bolo v obci Čečehov zaregistrovaných 301 právoplatných voličov. Z nich sa na voľbách zúčastnilo 216 voličov, čo predstavuje 71,76 % účasť.

Počet platných hlasovacích lístkov na starostu obce: 215
Počet platných hlasovacích lístkov na poslancov obce: 214

Výsledky komunálnych volieb na starostu obce Čečehov

Por. číslo Meno a prezvisko kandidáta Počet hlasov  
 1.  Stanislav Mráz  174 zvolený za starostu obce
 2.  MVDr. Július Stanko  41  


Výsledky komunálnych volieb na poslancov obecného zastupiteľstva v obci Čečehov

Por. číslo Meno a prezvisko kandidáta Počet hlasov  
 1.  Martin Lehotay 114 zvolený za poslanca OZ
2.  Rastislav Terezka 73 zvolený za poslanca OZ
3.  Ing. Martin Rovňák 72 zvolený za poslanca OZ
4.  Anna Hreňová 70 zvolená za poslankyňu OZ
5.  Ľudmila Škreptáčová 65 zvolená za poslankyňu OZ
6. Miloslav Gamec 65  
7.  Katarína Bocanová  64  
8.  Peter Kozák  62  
9.  Martin Kozák  56  
10.  Jozef Čalfa  51  
11.  Jozef Borza  50  
12.  Mgr. Renáta Stretavská  49  
13.  Ing. Peter Strmeň  42  
14.  JUDr. Michal Hrib  29  
15.  Iveta Staruchová  26  
16.  Ing. Michal Kostrubanič  25  

Webové stránky od spol. LINQ. Redakčný systém Kentico CMS.