Novinky

Škody po búrke v Čečehove

Dňa 9. júna 2012 približne o 3.30 ráno silná búrka spôsobila škody občanom či už v podobe zničených striech, stromov alebo iného majetku. Vo fotogalérii si môžete pozrieť niektoré zábery škôd po búrke. Odkaz na fotogalériu nájdete tu.

Zber obnoseného šatstva

OÚ v Čečehove spolu s nadáciou Pomocný anjel vykoná zber obnoseného šatstva, ktorý sa uskutoční v dňoch 4.6-6.6 v starých priestoroch bývalého obchodu ,,JEDNOTA" v čase od 18- 19 hod.Zber-sats

Klub mládeže

V apríli tohto roka bola v klube mladých zrealizovaná internetová miestnosť. Na realizácii tejto miestnosti sa podieľala firma Syráreň Bel Slovensko tým, že sponzorovala troma počítačovými zostavami, za čo jej vedenie obecného úradu a klub mládeže ďakujú

Priestory na rodinné oslavy

V priestoroch obecného úradu sa dá urobiť menšia rodinná oslava (1. sväté prijímanie, birmovka, narodeniny, kar a iné). Poplatok nájdete na informačnej tabuli alebo na úradnej tabuli na internete. Kapacita do 45 miest.

Pozvánka OZ 9.5.2012 17 15 hod. v zasadačke OÚ.

Program:

 1.Otvorenie.
2. Kontrola uznesenia.
3.Návrh na zaverečný účet.
4. Prehodnotenie platu starostu obce.
5. Rozbor analýz o nehnutelnom majetku obce.
6. Nájomná zmlúva M. Šlapeta.
7. Rôzne.
8. Diskusia.
9. Záver.
 


Dokončenie druhej časti sociálnych zariadení

Dňa 27. apríla 2012 zamestnanci obecného úradu ukončili výstavbu druhej polovice sociálnych zariadení na obecnom úrade.Poďakovanie patrí aj brigádnikom, ktorí sa zapojili  pri rekonštrukcii soc. zariadení a sú to M. Gamec, J. Mráz, B. Hreňo, T. Mráz., Z. Tancoš a poslanec M. Lehotay. Pripájame fotky z novej miestnosti v príohe. 

Milá mládež obce Čečehov

 

Oznamujem Vám, že zamestnanci obce vykosili časť futbalového ihriska a aj volejbalové ihrisko. Preto Vás prosím, milá mládež, aby ste využivali priestory trávnateho ihriska na loptové hry. Tenisový kurt nech v lete slúži iba na tenis a nie na futbal a tým sa nebude poškodzovať oplotenie okolo kurtu. Sieť na volejbal je k dispozicií na obecnom úrade.

Za pochopenie ďakujem.

Stanislav Mráz, starosta obce.

UPOZORNENIE !

Touto cestou sa obraciam na Vás milí spoluobčania, kto má záujem o to čo sa deje na oC.Ú v Čečehove a v obci nech napíše písomnú žiadosť a my sa Vám budeme podľa možnosti snažiť v čo kratšom čase odpovedať. Oc.Ú v Čečehove má prístupnú internetovú stránku pre každého. Kto nemá doma prístup na internet má možnosť dozvedieť sa o našej činnosti na informačnej tabuli. Preto Vás žiadam spoluobčania o to, aby ste hneď nepísali "podpísané anonymné listy" iným inštitúciám na preverovanie našej práce. Je to nedôstojné, neľudské a úbohé skrývať sa za cudzie meno. Takáto činnosť nás brzdí v ďalšej našej práci.

Za pochopenie ďakujem.
S pozdravom.   Stanislav Mráz, starosta obce.

Brigáda – výsadba stromov

Dňa 5. 4. 2012 sa uskutočnila brigáda – výsadba stromov za kostolom a v okolí ihriska. Brigády sa zúčastnili čečehovská mládež a starosta obce. Spoločnosti JUMAGRO za darovanie stromčekov a všetkým pomocníkom, ktorí sa zúčastnili, ďakujeme.

Pozvánka

Zastupiteľstvo OÚ v Čečehove.
Zobrazené výsledky 111-120 (z 145)
 |<  <  6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15  >  >| 
Webové stránky od spol. LINQ. Redakčný systém Kentico CMS.