Novinky

Deň detí

Dňa 1. júna 2013 vedenie obecného úradu s pomocou poslancov obecného zastupiteľstva usporiadalo športové podujatie pre deti pri príležitosti MDD. Súťaže sa zúčastnilo okolo 42 detí a súťažili v rôznych disciplínach.

Blažice – súťaž vo varení guľášu

Dňa 11. mája starosta obce spolu s niektorými členmi OZ  prijali pozvanie starostu obce Blažice na súťaž vo varení gulášu. Naše družstvo po vyhodnotení súťaže obsadilo druhé miesto. Členovia nášho družstva: Ing. Peter Strmeň, Martin Lehotay, Rastislav Bocan, Jozef Leňo, Stanislav Mráz, Branislav Hreňo, Tomáš Mráz. Fotky z tejto súťaže nájdete pod týmto príspevkom.
 

Majáles

Vedúci pohostinstva v Čečehove Vás pozýva na 1. Čečehovský majáles v miestnej krčme.

Oznam

Firma Agrospol s.r.o. ponúka voľné pracovné miesto upratovačky na hospodárskom dvore v Čečehove.

Info. na tel. čísle 0911914922

Poďakovanie

Chcem sa poďakovať všetkým poslancom OZ v Čečehove, všetkým usporiadateľom a organizátorom, ktorí sa podieľali svojou prácou na priebehu 17.ročníka Čečehovského polmaratónu.
Verím, že budeme naďalej tak spolupracovať pri ostatných kultúrno-športových akciach.

Ešte raz ďakujem za spoluprácu. S. Mráz

Výsledky 17. ročníka Čečehovského polmaratónu

Milí športoví priatelia,
ďakujeme Vám za účasť na 17. ročníku Čečehovského polmaratónu. Kompletnú výsledkovú listinu súťažiacich si môžete stiahnuť tu: Čečehovský polmaratón 17. ročník - výsledky.

Výber fotografií z tohto podujatia si môžete pozrieť v časti Fotogaléria.

Úplná fotodokumentácia z celého podujatia je dostupná na našej facebookovej stránke - 17. ročník Čečehovksého polmaratónu

Opatrenie

Oznam od Hasičského zboru v Michalovciac nájdete v tejto prílohe - Oznam-od-Hasicskeho-zboru-v-Michalovciach

Oznam

Východoslovenská vodárenská spoločnosť oznamuje občanom, že dňa 22. februára od 13.00 do 16.00 bude odstávka vody kvôli poruche.

Oznamenie

Obec Čečehov v zastúpení starostom obce ponúka na prenájom pozemok vo vlastnictve obce kat. územie Čečehov, parcela č. 165/1 vo výmere 400 m2- pri bytovom dome Čečehov 135. Žiadosti o prenájom predmetného pozemku posielajte do 28.2.2013 na Ocú v Čečehove.

Verejné zhromaždenie.

Vážení spoluobčania, OcÚ v Čečehove Vás pozýva na verejné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční 14.2.2013 o 17 00 hod. v kul.dome v Čečehove.
Program:1. Otvorenie, prívitanie hostí.
                  2.Prezentácia pozemkových úprav.
                  3. Príhovor konateľa firmy Agrospol s.r.o.
                  4.Diskusia.
                  5. Záver.
Zobrazené výsledky 81-90 (z 145)
 |<  <  5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14  >  >| 
Webové stránky od spol. LINQ. Redakčný systém Kentico CMS.